Walnut game

Walnut game

Version 1.2
1
K
Active installs
Entertainment
Category
766
KB
Size

با لمس کردن گردو ها و کم کردن سرعت شان، آنها را به سمت دایره توخالی ببرند تا ثانیه ها صفر شوند و به مرحله بعد دستیابند.


این بازی قدرت مدیریت افراد را بالا می برد و به آنها کمک می کند که تصمیمات لحظه ای خود را تقویت کنند و در لحظه تصمیم درستی را بگیرند.


بازی گردو از 5 سطح متفاوت و جالب زیر تشکیل شده:
سطح ساده
سطح میانی
سطح ماهر
سطح خیلی ماهر
سطح تیز هوش
هرکدام از این سطح ها نیز خود شامل چندین مرحله است.

logo-enamad logo-samandehi