تجوید
هزار
نصب فعال
مذهبی
دسته
۳۰۴
کیلوبایت
حجم

تجوید در لغت به معنی تکمیل، تحسین و نیکو گردانیدن است و در اصطلاح به قواعد و دستورهایی گفته می‌شود که به نیکو خواندن قرآن کمک می‌کنند.
در تجوید به نحوه‌ی صحیح ادای حروف از مخارج‌شان و نیز صفات آوایی هر حرف به تنهایی و یا در کنار حروف دیگر پرداخته می‌شود. از قواعد دیگری که به آن توجه می‌شود محل وقف و وصل در هنگام خواندن قرآن با توجه به نشانه‌گذاری‌ها و معنی آیات است.
علم تجوید، از علومی است که هر فرد مسلمان باید به آن اهمیت دهد و یاد بگیرد، چون به قرائت قرآن مربوط می‌شود که عبادتی مطلوب نزد هر فرد مسلمان است. دانشمندان اسلام اهمیت بسیاری به این علم داده‌اند و کتاب‌های بی‌شماری را در این زمینه تألیف و منظومه‌های فراوانی را فراهم ساخته‌اند. ابوعمرو دانی و مکیّ بن طالب قیسی و ابوالقاسم بن فیرّه شاطبی و ابوالخیر محمد بن جزری شافعی در رأس آنان قرار دارند. ایشان بزرگان حفاظ و استادان قرائت و ائمه‌ی اهل تجویدند وتا دنیا باقی است همه از کتاب‌های ایشان استفاده می‌کنند.

برنامه‌ی پیش رو عمدتاً مبتنی بر کتاب تجوید آسان تألیف آقای دکتر ابوعاصم عبدالعزیز عبدالفتاح قاری است که درحال حاضر رئیس دانشکده‌ی قرآن کریم دانشگاه اسلامی مدینه‌ی منوره و عضو مجلس علمی آن دانشگاه می‌باشد. در این برنامه سعی شده است طی ده درس، اصول کلی و مهم علم تجوید در اختیار شما طالب علم عزیز قرار بگیرد؛ به امید آن‌که این دانستن این علم منشأ خیرات و برکات برای شما و جامعه‌ی اسلامی‌مان گردد؛ ان شاء الله.

منبع: سایت royeshweb.com

logo-enamad logo-samandehi