آموزش تعیین بودجه برای شرکتهای کوچک

آموزش تعیین بودجه برای شرکتهای کوچک

نسخه ۱.۵
<۱۰
نصب فعال
آموزش
دسته
۲
مگابایت
حجم

شرکت های در حال شکوفا تاریخ طولانی برای راهنمایی تصمیمات مدیریتی ندارند. اما آن ها نمی توانند بدون برنامه بحران های پی در پی را حل کنند. چنین شرکت هایی نیاز دارند که به قدرت بودجه بندی برای شناسایی و حل مشکلات روی کاغذ پیش از ظهور آن ها در واقعیت دست یابند.
این آموزش بودجه خرید، بودجه استخدام، بودجه سربار و بودجه نقدی را توضیح می دهد. استادان جیم و کی استایس به شما برای وزن دهی اثر بودجه بندی سخت نسبت به بودجه بندی متوسط برای کارکنان کمک می کنند و چگونگی پرداخت بودجه ها در آینده را نشان می دهند.


 


این دوره آموزشی توسط شرکت معتبر لیندا تولید شده و به صورت اختصاصی توسط مرکز آموزشی مو به مو برای اولین بار ترجمه و خدمت شما ارائه می گردد.


 


آنچه در این دوره آموزشی خواهید آموخت:


- درک روند بودجه بندی
- وارد نمودن افراد دیگر
- تهیه بودجه تولید
- بودجه بندی واحدهای بازارپردازی و سرویس دهی
- بودجه بندی جریان پول
- استفاده از بودجه منعطف


 


مقدمه
خوش آمدید


فصل اول: روند بودجه بندی در سازمان ها
چگونگی اثر بودجه بندی بر مردم
روند بودجه بندی
ملاحظات اخلاقی در بودجه بندی
در بر گرفتن مردم در فرایند بودجه بندی


فصل دوم: بودجه تولید
هنگ کنگ و طوفانی که منجر به بسته شدن مرز شد
بودجه کلی
بودجه فروش
بودجه تولید
بودجه مواد مستقیم
بودجه کار مستقیم
بودجه سربار تولید
بودجه SG&A (فروش، کلی، مدیریت)


فصل سوم: بودجه بندی بازارپردازی و سرویس دهی
آیا به اندازه کافی مادربورد داریم
بودجه بندی برای واحدهای بازارپرداز
بودجه فروش واحد سرویس دهی
تدارکات و کار سرویس دهی
سرویس سربار و SG&A


فصل چهارم: بودجه بندی جریان پول
زندگی از یک حقوق تا حقوق بعدی
پول های دریافتی و پرداختی
امور مالی

فصل پنجم: بودجه بندی منعطف
استفاده از محک مناسب
ضعف بودجه بندی استاتیک و ایستا
استفاده از بودجه منعطف


نتیجه گیری

logo-enamad logo-samandehi