رمان گناه فرشته ، رمان پلیسی جنایی

رمان گناه فرشته ، رمان پلیسی جنایی

نسخه v۱.۰
۲۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۴
مگابایت
حجم

قسمت از رمان گناه فرشته


اداره کل شهربانی فرانسه مامور است با تمام قواءی که در اختیار دارد علل مرموز مرگ شاهزادگان دوبری را کشف و تخـ ـت نظر قضات مرتکبین جنایت را دستگیر و تسلیم عدایت سازد و این ماموریت بفرمان ملوکانه ی ما تائید میشود»آوریل 1673

اعلیحضرت لوئی چهاردهم پس از صدور این فرمان با بی صبری تمام منتظر گزارش شهربانی شد و تمام قواید انتظامی پاریس در این موقع به فعالیت و تحقیقات پرداخت.بفاصله ی کوتاهی معلوم شد که ماری مادلن در شهر لندن اقامت داردو از طرف شهربانی بوزارت امور خارجه اطلاع داده شد تا بـ ـوسیله سفارت فرانسه در انگلستان این مجرم فراری را دستگیر نمایند.

logo-enamad logo-samandehi