مصحف الرحمن

مصحف الرحمن

نسخه ۱.۰.۱
+۱۰
نصب فعال
مذهبی
دسته
۶۰
مگابایت
حجم


این اثر، ترجمه و تبیین واژه ها و آیات دشوار قرآن کریم است و تا حد امکان به «ساختارهای متنی قرآن، شأن نزول و روایات معصومان(ع)» اهتمام داشته و سعی دارد با کمک توانایی های علمی مخاطب، او را به معنای آیه نزدیک کرده و با یک تلاش مشارکتی، مهارت ترجمه و فهم آیات را در او تقویت کند. مطالب مصحف الرحمن در دو بخش ارائه شده است:

1. ترجمه برخی واژگان در ذیل واژه

انتخاب واژگان برای ترجمه با در نظرگرفتن چند مورد انجام شده است که در شیوه نامه این اثر و در انتهای آن ارائه شده است. برخی از این موارد عبارتند از:

عدم آشنایی مخاطب با برخی واژگان به دلیل آنکه واژه فقط مختص به زبان عربی بوده و مخاطب فارسی زبان  با آن آشنایی ندارد.

معنای واژه به دلیل نقش دستوری آن یا سبک بیان جمله تغییر یافته و برای مخاطب انتخاب ترجمه مناسب سخت می باشد. و....2. تبیین و توضیح در حاشیه صفحه

ممکن است هنگام تلاوت آیات، مواردی برای خواننده نامفهوم و مجمل باشد و با ترجمه زیر هم مسأله روشن نشود، این موارد در حد امکان در حاشیه توضیح داده شده است و شامل موارد زیر می شود:

1. تحلیل لغوی واژه های منتخب

2. بیان نقش برخی واژه ها در بافت جمله

3. ذکر برخی نکته های بلاغی

4. توضیح مقصود آیه هایی که معنای آن مجمل است.

5. بیان نظرات مفسران در تفسیر برخی آیه ها

6. شأن نزول و زمینه ای که آیه ناظر به آن نازل شده است.

7. روایتی از معصومان(ع) در ذیل آیه وارد شده است.

8. پیام های از آیه که به نظر کاربردی بوده است.

9. معرفی برخی اشخاص، اماکن و... که به نظر، برای مخاطب جالب است.logo-enamad logo-samandehi