خصوصیات متولدین ماه ها

خصوصیات متولدین ماه ها

Version 1
2
K
Active installs
Entertainment
Category
5
MB
Size

طالع بینی از روی ماه تولد از دیرباز مورد توجه مردم بوده است. خصوصیاتی که متولدین هر ماه دارند و میان متولدین آن ماه مشترک است و دانستن آنها می تواند در بسیاری از زمینه ها یاری رسان باشد.
شناختی که شخص از خلق و خوی خوب و بد خود پیدا می کند یکی از این مزایاست. یکی دیگر از مزایای بزرگ این شناخت، آشنایی با شخص مقابلی است که ممکن است دوست یا همسر آینده شما باشد. با توجه به این شناخت می توانید تصمیم بگیرید که آیا شما و شخص مورد نظر باعث خوشبختی هم خواهید شد و یا آرامش یکدیگر را برهم خواهید زد.
البته مطالعه طالع دو نفر و نتیجه گیری از روی آن کاری سخت و زمانگیر است. در نتیجه برآن شدیم برنامه ای را طراحی کنیم که شما با انتخاب ماه تولد از خصوصیات و ویژگی های افراد متولد این ماه خود آگاه شوید. و همچنین طالع خود را مطالعه کنید.

logo-enamad logo-samandehi