حمل دستی بار

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۲٫۹ مگابایت
نسخه v8.0

توضیح

نرم افزار حمل دستی بار
مطالب این نرم افزار برگرفته از «آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار» می باشد، و موارد مطرح شده در آن در کلیه ی کارگاههای مشمول ماده 85 قانون کار که نیروی شاغل به نوعی با حمل دستی بار سر و کار دارد قابل اجراست.
هدف از طراحی این نرم افزار سهولت در دسترسی و آشنایی بیشتر مهندسین بهداشت حرفه ای و ایمنی صنعتی با تعاریف و قوانین حمل دستی بار در راستای محافظت از نيروي انساني و منابع مادي کشور، پيشگيري و کاهش آسیب های شغلی و ارتقاء سطح بهره وری در کلیه کارگاهها می باشد.
لازم به ذکر است که آیین نامه حمل دستی بار مشتمل بر 3 فصل و 17 ماده و 5 تبصره، به اسـتـناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 2 بهمن ماه سال 1389 به تصویب وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده است.
تهیه و طراح: سید مجتبی حسینی


منابع:
(1) آيين نامه بهداشتي حمل دستي بار - مرکز سلامت محیط و کار
(2) http://www.orosha.org/
(3) http://www2.worksafebc.com
(4) http://health-safety.mihanblog.com/

دسترسی‌ها

  • ممانعت از به خواب رفتن دستگاه