قرآن:تلاوت منصوری(صوت آفلاین)

قرآن:تلاوت منصوری(صوت آفلاین)

Version 1
1
K
Active installs
Religious
Category
247
MB
Size


قلم هوشمند قرآنی

قران خطی

متن قرآن 

ترجمه فارسی 

سوره و جزء بندی 

ذخیره آخرین مطالعه

حالت شب

جستجو در سوره ها  و ترجمه آیات

حرکت خودکار متن متناسب با تلاوت
قران کریم کتابی است كه با نام » خدا « آغاز مي شود و با نام » مردم « پايـان مـي يابـد! كتـابي( قران کریم)

آسماني است اما - برخلاف آنچه مومنين امروزي می پندارند و بي ايمانان امروز قياس مي

كنند


logo-enamad logo-samandehi