محاسبات هیدرولیک

نصب‌های فعال ۱٬۰۰۰+
حجم ۳٫۱ مگابایت
نسخه 1.2.5

توضیح

برنامه محاسبات سیلندر هیدرولیک
برنامه ای قدرتمند جهت سهولت در امر محاسبات هیدرولیک
با این برنامه میتوان با دادن مشخصات جک + دبی و فشار پمپ , مورد استفاده در سیستم محاسباتی از قبیل حجم, نیروی فشار و کشش, زمان پیشروی به جلو , زمان برگشت به عقب , شتاب طرف پیستون , شتاب طرف شافت , دبی خروجی طرف پیستون , دبی خروجی طرف شافت و نسبت جلو به عقب پیستون , حتی میتوان با دادن پارامتری نیروی زمان و شتاب به مشخصات جک, مشخصات پمپ را نیز به دست آورد.
امکان محاسبه با واحد متریک و اینچ ۰