متولدکدوم ماهی؟

متولدکدوم ماهی؟

نسخه ۹.۰.۰
۲
هزار
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۱
مگابایت
حجم

این برنامه رابه هیچ وجه ازدست ندهید


آیادوست داریدویژگی های خلقی،شخصیتی افرادمتولدهرماه رابشناسید؟


آیادوست داریدبادانستن تاریخ تولددیگران به شخصیت ها وعلایق افرادپی ببرید؟


آیادوست داریدباشخصیتهای معروف ماه تولدتان آشناشوید؟


اگردوست داریدپس این برنامه کاملارایگان راازدست ندهید لطفابادادن امتیازونظرات گرانبهایتان مارایاری بفرمایید منتظرنظرات ،پیشنهادات وانتقاداتتان هستیم


فهرست مطالب


مقدمه


شخصیت شناسی ماه تولدتان


طالع بینی ماه تولدتان


طالع بینی همه ماههای سال2016


شخصیت شناسی ازروی فرمول تاریخ تولد


رنگ ماه تولدتان


شخصیت های معروف ماه تولدتان


درخت روزتولدتان


طالع بینی هندی 


فرزندچندم هستید


شخصیت شناسی رنگ چشم


ازرنگی که متنفریدشخصیتتان رابدانید


گروه بهترین هابهترینهارابرای شماتنظیم میکندچون لایق بهترین هاین هستید ازدیگربرنامه های مانیزاستفاده نمایید باسپاس فراوان ازحسن انتخابتان

logo-enamad logo-samandehi