دستور زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی

Version 6.4.5
+50 K
Install
Education
Category
3 MB
Size
دستور زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی

English Pistachio
Version 6.4.5
+50 K
Install
Education
Category
3 MB
Size

Images

Introduction

More Info

این برنامه رایگان می باشد و شامل گرامر کاربردی و ضروری در زبان انگلیسی است.

این برنامه به توضیح بخش های مختلف گرامر زبان انگلیسی می پردازد. و شامل موارد زیر می باشد.
1. جملات شرطی
2. افعال مجهول
3. نقل قول
4. ضمایر
5. اسم ها
6. افعال کمکی
7. صفات
8. قیدها
9. ضمائم پرسشی
10. افعال بی قاعده
11. حروف تعریف
12. زمان ها

User Reviews - 406 Rates
4.5 from 5
5
4
3
2
1
asma.بسیار عالی😍😍😍😍😍
asma.بسیار عالی😍😍😍😍😍
2018/04/27
عالیییی
حسین آقا
حسین آقا
2016/02/14
عاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللییییییییی بود ایولللللللللللللللللللرررر
فاطمه خانم
فاطمه خانم
2016/06/15
عالی متشکرم