عسل درمانی

عسل درمانی

Version 1.0
500
Active installs
Health & Fitness
Category
6
MB
Size

در ایات 68و69سوره نحل به خلقت زنبور عسل اشاره شده و نشانه ای از ایات خداوند برای اهل فکر شمرده شده است.(نامگذاری سوره به نحل یعنی زنبور عسل نیز احتمال زیاد بخاطر همین ایات است.)

سپس عسل را مایه شفای همه مردم بیان میکند.نکته جالب اینکه خدواند فقط دریک جای دیگر،چیزی را شفابخش معرفی کرده که ان قران کریم است

(در سوره اسرائ) و البته انرا شفایی برای مومنین دانسته است.شاید بتوان گفت خدا هم شفابخش جسمی وهم شفابخش روحی را معرفی کرده است .

در این برنامه به بخشهایی از خواص درمانی این ماده شفابخش اشاره شده است که امیدواریم مورد توجه علاقمندان قرار گیرد .

سالم باشید :)

logo-enamad logo-samandehi