چندی شارژ دارم؟

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۸۹۰٫۰ کیلوبایت
نسخه 1.0.2

توضیح

أندرؤیدˇ دونیا مئن، تاهیسه چن جوره برنامه راجه به گیلان ؤ کاسپی‌ئنˇ سامؤن چاگوده ببؤ اما تاهیسه هیچ برنامه‌یی نبو کی گیلکی ببون. جنگلˇ کامپیوتری جرگه حقسأی کأدره کی جغرزˇ او برنامه'نی کی گیلانˇ شی ایسه، یه پاره برنامه'نم گیلکی زوانˇ همره چاکونه ؤ گیلکؤنه هدئه.
ای اپلیکیشن، اول برنامه‌یی ایسه کی ای هدف‌ئبه چاگوده ببؤ. «چندی شارژ دارم؟» اینˇ وأسی چاگوده ببؤ کی گیلکؤن بتؤنن راحت خوشؤن اعتباری سیمکارتˇ شارژه فندرن.
ای برنامه، ۳ ته ویجت دأنه، ۳ ته اصلی اؤپراتؤرˇ وأسی کی ایرانˇ مئن ایسأن: ایرانسل، همراه اول ؤ رایتل. شمه تینین راحت هرته ویجته شیمه دزگا (مؤبایل یا تبلت)ˇ سر بنین ؤ خالی یکته لمسˇ همره شیمه شارژه فندرین.

این ویجت برای گیلک‌ها ساخته شده است و متن فوق به زبان گیلکی می‌باشد. از این ویجت به منظور دریافت میزان شارژ 3 اپراتور اصلی کشور یعنی ایرانسل، همراه اول و رایتل استفاده می‌گردد.

تغییرات آخرین نسخه

رفع چند مشکل جزئی.

دسترسی‌ها

  • تماس مستقیم با شماره تلفن‌ها