کنتور خوان گاز

کنتور خوان گاز

Version 1.1.3
500
Active installs
Tools
Category
9
MB
Size

کسب وکار


کنتور خوان گاز


این برنامه برای مدیریت بهتر ثبت رقم کنتور شرکت گاز طراحی شده است.
در این برنامه میتوانید مشترکین شرکت گاز شهر خود را در ان وارد کرده و پیام ارسال کنید به صورت دسته جمعی.


در قسمت مشترکان گاز میتوانید نام مشترک + شماره اشتراک کنتور + شماره مبایل مشترک را ذخیره کرده و با کلید های
جستجو، ارسال پیام، حذف، جدید اطلاعات مشترکان را مدیریت کنید. 
و رقم کنتور مشترکان را دریافت کنید  


توانایی بسیار زیاد برنامه کنتور خوان در ذخیره سازی مشترکان ، پیامهای ارسالی و دریافتی تا میلیونها واحد


امکانات متنوعی از جمله تعریف دوره کنتور خوانی ، ارسال دسته جمعی یک پیام برای همه مشترکان ، ثبت پیام های ارسالی 
به مشترکان ، ثبت پیام های دریافتی از مشترکان و سنجش انلاین بهای گاز مصرفی ، مشاهده قبوض پرداختی مشترکان.


امکانات متنوع دیگری مانند ثبت خودکار پیام های ارسال شده، ثبت خودکار پیام های دریافتی از طرف مشترکان، امکان جستجو،
حذف در ان وجود  دارد.


همچنین با علامت زدن خودکار پیامها میتوانید مدیریت بهینه و سریعی بر پیامهای فراوان دریافتی و مخاطبین با تعداد زیاد داشته باشید.
شما با نصب این برنامه به کارایی های دیگر این برنامه پی خواهید برد.

logo-enamad logo-samandehi