Infinity

Infinity

Version 1.4
<10
Active installs
Arcade
Category
4
MB
Size

تا بی‌نهایت مغز خود را به چالش بکشید!


سوال‌های ساده‌ی ابتدای بازی تنها برای آماده کردن ذهن شماست. در هر مقطع، عبارات سخت‌تری برای حل شدن پیش روی شما قرار میگیرد.


برای پاسخگویی به هر پرسش فقط چند ثانیه فرصت دارید پس با تمرکز کامل بازی کنید.


در مرحله‌ی بی‌نهایت، با سوالات عجیب‌تری روبه‌رو میشوید. مغز خود را برای رسیدن به این مرحله امتحان کنید!

logo-enamad logo-samandehi