دیوان امیر معزی

دیوان امیر معزی

نسخه v۱.۰
<۱۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۶
مگابایت
حجم

امیرالشعراء ابوعبداﷲ محمدبن عبدالملک معزی نیشابوری فرزند امیرالشعراء عبدالملک برهانی نیشابوری از شاعران دربار الب ارسلان بود و خود برای نظامی عروضی از پدرش سخن رانده که «پدر من امیرالشعراء برهانی رحمه اﷲ در اول دولت ملکشاه به شهر قزوین از عالم فنا به دار بقا تحویل کرد و در آن قطعه که سخت معروف است مرا به سلطان ملکشاه سپرد در این بیت:


من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق


او را به خدا و به خداوند سپردم ...»


بخشهای دیوان امیرمعزی در این برنامه عبارتند از:


قصاید


ترکیبات


ترجیعات


مسمط


غزلیات


قطعات


رباعیات

logo-enamad logo-samandehi