قرآن کامل به همراه صوت

قرآن کامل به همراه صوت

هزار
نصب فعال
مذهبی
دسته
۸
مگابایت
حجم

نرم افزار این برنامه شامل تمامی سوره های قرآن کریم به همراه ترجمه فارسی، متن عربی و صوت کامل میباشد.


امکانات موجود در برنامه:


- امکان جستجو 
- امکان نشانه گذاری متعدد 
- امکان گذاشتن صفحه روی حالت شب
- دسترسی به جزء مورد نظر 
- دستیابی به آخرین مطالعه 
- نمایش میزان قرائت شده و باقی مانده از جزء


- امکان اشتراک گذاری آیات و ترجمه آن


-داشتن صوت کامل


 التماس دعا