قلب

قلب

Version 1.0
Install from Bazaar
In-app Purchases
100
Active installs
Medical
Category
7
MB
Size


اگر خدایی نکرده در خانواده تان کسی مریضی قلبی داشت و سکته قلبی کرد چه کار خواهید کرد؟


آیا دست وپایتان را گم خواهید کرد و یا با داشتن اطلاعاتی ، کمکهای اولیه را انجام می دهید؟


ما در این برنامه سعی کردیم در رابطه با مریضی قلبی و جلوگیری از مریضی قلبی اطلاعاتی فراهم کنیم که در زیر میتوانید برخی از موارد را مشاهده کنید .
درد قلبی
ایست قلبی
تست ورزش
نوار قلب
آنژیو گرافی
گرفتن نبض
فشار خون
جلوگیری از مریضی قلبی
و...
امید واریم که این اطلاعات برای شما مفید باشه.

logo-enamad logo-samandehi