داستان های شاهنامه فردوسی

داستان های شاهنامه فردوسی

Version 1.0.1
1
K
Active installs
Entertainment
Category
834
KB
Size

داستان های شاهنامه فردوسی
داستان هایی زیبا و آموزنده
داستان هایی برگرفته شده از اشعار فردوسی به نثر

بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی

ضحاک ماردوش
کاوه آهنگر
سام و سیمرغ
زال و رودابه
خسرو پرویز و شیرین
رستم و سهراب
و ...

logo-enamad logo-samandehi