اسم بده گرافیتی بگیر

نصب‌های فعال ۲۰۰+
حجم ۹٫۹ مگابایت
نسخه 1.2

توضیح

بہ نام برنامہ نویس هستی


 


آیا بہ نقاشی گرافیتی علاقه دارید؟
آیا دوست دارید اسم گرافیتی بکشید؟


اما بہ خاطر سختی در کشیدن یا نداشتن مهارت یا ... نمی توانید نقاشی گرافیتی حرفه ای بکشید


بدون داشتن مھارت و نیاز به کاغذ و مداد و اسپری و دیوار یک اثر گرافیتی خلق کنید فقط کافیه اسم خودتان بہ برنامه بدید تا برنامه اسم تان را بہ هشت شکل مختلف گرافیتی تبدیل کند


برنامه از زبان فارسی پشتیبانی نمی کند برای مثال به جای امیر باید بنویسید amir


قسمت های اموزشی بہ برنامہ اضاف شده که عبارت اند از


1-گرافیتی روی کاغذ(ویدیو)
2- رنگ کردن قسمت سہ بعدی (چهار روش)
3-گرافیتی روی دیوار
4-نقاشی 3D


برخی از نقاشی هایی که با این  اموزش ها کشیده شده را می توانید در صفحہ زیر مشاهده کنید


https://www.instagram.com/amhoda45/

تغییرات آخرین نسخه

  1. اضاف شدن قسمت اموزشی حرفه ای