تعبیر خواب انبیا و حضرت یوسف کامل

تعبیر خواب انبیا و حضرت یوسف کامل

Version 1.5.0
2
K
Active installs
Books & Reference
Category
8
MB
Size

تعبیر خوابتعبیر خواب 

تعبیر خواب

بیش از 4 هزار کلمات از تعابیر خواب پیامبران  و یوسف نبی  در این برنامه گنجانده شده است . دارای فهرست کلمات فارسی با قابلیت جستجوی تعبیر خواب  به همراه داستانی از تعبیر خواب  و احادیث و رفع خواب بد
📌گــرافیک چـشم نواز

📌 *طراحی قالب زیبا و دارای قسمت تغییر  فونت متن
📌تعبیر خواب به روایت معبران مختلفی همچون:

امام جعفر صادق ، محمد بن سیرین ، حضرت دانیال ، ابراهیم کرمانی ، منوچهر مطیعی تهرانی ، حضرت یوسف ، لیلا برایت و کتاب سرزمین رویاهاهمراه با قابلیت جستجوی عناوین و دربرگیری تمام حروف الفبا
📌 همراه بازندگی نامه ابن‌سیرین معروف‌ترین معبر خواب و چندین مقاله پیرامون خواب و رویا


📌 راهنمای نقش زمان ، مکان ، شغل و ... در تعبیر خواب

جدول زمابندی خواب . 

یعنی اگر شما خوابی را در ساعت یا ماه یا زمان خاصی دیده اید به رویای صادقه بودن نزدیک است یا خیر
دعای رفع خواب بد 

دعاهایی در این زمینه وجود دارد که باعث عدم تعبیر خواب شما می شوداحادیثی در مورد خواب دیدن📌 گرافیکی زیبا و استاندارد


 امام جعفر صادق ، محمد بن سیرین ، حضرت دانیال ، ابراهیم کرمانی ، منوچهر مطیعی تهرانی ، حضرت یوسف ، لیلا برایت و کتاب سرزمین رویاهاlogo-enamad logo-samandehi