حکایات گلستان سعدی به قلم روان

حکایات گلستان سعدی به قلم روان

نسخهٔ v۲.۰
+۱۰ هزار
نصب
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته‌بندی
۲ مگابایت
حجم
حکایات گلستان سعدی به قلم روان

حکایات گلستان سعدی به قلم روان

app
نسخهٔ v۲.۰
+۱۰ هزار
نصب
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته‌بندی
۲ مگابایت
حجم

تصاویر برنامه

معرفی برنامه

جزئیات بیشتر

حکایات گلستان سعدی به قلم روان
حکایت های گلستان سعدی به قلم روان
           شامل 8 باب


باب اول : در سيرت پادشاهان   
١.  دروغ مصلحت آميز به ز راست فتنه برانگيز  
٢.  عبرت از دنياي بي وفا  
٣.  اسب لاغر ميان به کار آيد  
٤.  عاقبت ، گرگ زاده گرگ شود  
٥.  رنج شديد بيماري حسادت براي حسود  
٦.  راز واژگوني تخت و تاج شاه ظالم   
٧.  آنکس که مصيبت ديد، قدر عافيت را مي داند  
٨.  مراقبت از گزند آن کس که از انسان مي ترسد  
٩.  افسوس شاه از عمر بر باد رفته   
١٠.  نتيجه مهر و نامهري رهبر به ملت   
١١.  برتر بودن مرگ ظالم بر زندگي او  
١٢.  برتر بودن خواب ظالم از بيداريش   
١٣.  اندازه نگهدار که اندازه نکوست   
١٤.  نتيجه بي توجهي به سپاه   
١٥.  وارسته شدن وزير بر کنار شده   
١٦.  پاسخ سيه گوش   
١٧.  نتيجه شوم حسادت   
١٨.  وساطت براي امر خير و نتيجه گرفتن   
١٩.  تمجيد از سخاوت شاهزاده   
٢٠.  بنياد ظلم از اندک شروع شود  
٢١.  کيفر ستمگر مغرور و غافلگير  
٢٢.  قصاص روزگار  
٢٣.  نتيجه پناهندگي به خدا و پاداش احسان   
٢٤.  پرهيز از ستيز با نااهلان   
٢٥.  نجات وزير نيکوکار به خاطر صداقت و پاکي   
٢٦.  پاداش زيادتر از براي انسان پرتلاش   
٢٧.  آهي که خرمن هستي ظالمي را خاکستر کرد  
٢٨.  برتري زور علم بر زور تن   
٢٩.  فقير آزاده در برابر شاه   
٣٠.  نصيحت ذوالنون مصري   
٣١.  پرهيز از تحمل بار سنگين گناه   
٣٢.  انتخاب راءي شاه براي دوري از سرزنش او  
٣٣.  دروغگويي جهانگردها  
٣٤.  نتيجه نيکوکاري   
٣٥.  کنترل خشم   
٣٦.  نجات يافتن نيکوکار و هلاکت بدکار  
٣٧.  عزت با رنج ، بهتر از ذلت بي رنج   
٣٨.  پاسخ عبرت انگيز انوشيروان   
٣٩.  دوري از پرچانگي   
٤٠.  رزق و روزي به زرنگي نيست   
٤١.  نتيجه مستي و دوري از نيمخورده ناپاک   
٤٢.  دو عامل پيروزي اسکندر


باب دوم : در اخلاق پارسايان   
٤٣.  خوش بيني و ترک تجسس   
٤٤.  مناجات پارساي آگاه   
٤٥.  مناجات عبدالقادر  
٤٦.  دوستي اهل صفا و انسانهاي پاکدل   
٤٧.  دوري از سالوسان خوش نما  
٤٨.  زاهد دغلباز  
٤٩.  خوابيدن تو بهتر از عيبجويي است   
٥٠.  من آنم که خود مي دانم   
٥١.  دو حالت عارفان وارسته   
٥٢.  اثر سخن بر دل پندپذير و آماده   
٥٣.  تلاش براي رسيدن به کعبه مقصود  
٥٤.  شکر به خاطر گناه نکردن ، نه به خاطر مصيبت   
٥٥.  پرهيز از اظهار نياز در نزد دشمن   
٥٦.  پارساي خداشناس و باعزت   
٥٧.  علت بهشتي شدن شاه و دوزخي شدن پارسا  
٥٨.  مرگ توانگر شاداب ، و زندگي فقير نادار  
٥٩.  عابد رياکار و مرگ نکبتبار او  
٦٠.  پند لقمان حکيم   
٦١.  کرامت آوازه خوان ناخوش آواز و نازيبا  
٦٢.  ادب را از بي ادبان آموختم   
٦٣.  نور معرفت در دل کم خور  
٦٤.  گله از عيبجويي مردم   
٦٥.  با نيکي کردنت عيبجو را شرمنده ساز  
٦٦.  نعره شوريده دل   
٦٧.  اعتراض به عابد بي خبر از عشق   
٦٨.  آرامش در سايه قناعت   
٦٩.  ديدار به اندازه موجب محبت بيشتر است   
٧٠.  گله از همسر ناسازگار  
٧١.  غم نان و عيال ، عامل بازداري از سير در عالم معني   
٧٢.  تباه شدن عابد بر اثر زرق و برق دنيا  
٧٣.  پارسا يعني وارسته از دلبستگي به دنيا  
٧٤.  گرسنه را نان تهي ، کوفته است   
٧٥.  دستور براي رفع مزاحمت مردم   
٧٦.  پند گرفتن از گفتار واعظان   
٧٧.  صبر و تحمل در برابر نااهلان   
٧٨.  سزاي گردنفرازي و نتيجه فروتني   
٧٩.  پهلوان تن و ناتوان جان   
٨٠.  کمترين نشانه برادران با صفا  
٨١.  زن زشت رو و همسر نابينا  
٨٢.  سيرت زيبا بهتر از صورت زيبا  
٨٣.  اعتراض به همنشيني گياه با گل و پاسخ گياه   
٨٤.  برتري سخاوت بر شجاعت   


باب سوم : در فضيلت قناعت   
٨٥.  نعمت بزرگ قناعت   
٨٦.  پارساي با عزت   
٨٧.  سلامتي مردم مدينه و دکتر بي مشتري   
٨٨.  نيرو گيرنده از غذا باش نه حمال آن   
٨٩.  مرگ قوي و زنده ماندن ضعيف ، چرا؟  
٩٠.  خوردن و نوشيدن به اندازه   
٩١.  ترک ذلت زير بار قرض رفتن   
٩٢.  دوري از دراز کردن دست سؤ ال به سوي فقير  
٩٣.  نتيجه شوم ، دست سوال بسوي ثروتمند  
٩٤.  عطايش را به لقايش بخشيدم   
٩٥.  پرهيز از رفتن به نزد نامرد  
٩٦.  بزرگ همت تر از حاتم   
٩٧.  مور همان به که نباشد پرش   
٩٨.  تشنه را در دهان ، چه در چه صدف   
٩٩.  بيچارگي مسافر بي توشه   
١٠٠.  نگاه به زيردست و شکرانه خدا  
١٠١.  شاه در کلبه دهقان   
١٠٢.  يا قناعت يا خاک گور  
١٠٣.  بخل نگون بخت   
١٠٤.  قسمت و اجل   
١٠٥.  با هزار پا نتوانست از چنگ اجل بگريزد  
١٠٦.  آدم نما، نه آدم   
١٠٧.  پاسخ گدا به اعتراض دزد  
١٠٨.  گفتگوي پدر با پسر در مورد سفر موفقيت آميز  
١٠٩.  نتيجه شکم پرستي 
       و...

نظرات کاربران - ۷۳ رأی
۴.۸ از ۵
۵
۴
۳
۲
۱
۶۶۸۵
۶۶۸۵
۱۳۹۹/۰۳/۰۸
بسیار عالی ، لذت بردم . با اضافه کردن ترجمه اشعار و شرح و تفسیر کامل تر هم میشود 🌹
هومان وهیراد
هومان وهیراد
۱۴۰۰/۱۱/۱۹
برنامه خوبی است
داریوش
داریوش
۱۳۹۹/۰۱/۰۳
خوب و مفید