قبله نما دقیق

Active Installs 50,000+
Size 2.8 MB
Version 1.0

Description

این برنامه کاملا آفلاین و حتی بدون آنتن گوشی شما کار می کند.


 


ابتدا اطمینان حاصل کنید که گوشی شما قابلیت قطب نما دارد یا خیر. در صورت عدم پشتیبانی از قطب نما، قبله نما نیز کار نخواهد کرد.

به منظور، قبله نما را نصب نمایید، گوشی را بر روی سطح صافی قرار دهید و سپس آن را بچرخانید. اگر گوشی شما این قابلیت را پشتیبانی کند دایره ی قبله نما حرکت خواهد کرد و مسیر قبله را نشان خواهد داد. در غیر این صورت دایره ی قبله نما مانند یک عکس ثابت خواهد بود.


 


همچنین سعی کنید هنگام استفاده از قبله نما در محیط های مغناطیسی یا نزدیک به آهنربا نباشید.

Permissions

 • android.permission.BIND_JOB_SERVICE
 • com.sec.android.provider.badge.permission.READ
 • com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
 • prevent device from sleeping
 • view Wi-Fi connections
 • com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.google.android.gms.permission.ACTIVITY_RECOGNITION
 • control vibration
 • com.oppo.launcher.permission.WRITE_SETTINGS
 • com.gheblenama2.amitis.permission.C2D_MESSAGE
 • read phone status and identity
 • com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE
 • com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
 • run at startup
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_WRITE
 • read setting
 • com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
 • me.everything.badger.permission.BADGE_COUNT_READ
 • view network connections
 • RECEIVE DATA FROM INTERNET
 • com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
 • com.oppo.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.gheblenama.amitis.permission.C2D_MESSAGE
 • com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
 • full Internet access
 • com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE
 • android.permission.READ_APP_BADGE
 • com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS