قران تلاوت غامدی(آفلاین صوت)

قران تلاوت غامدی(آفلاین صوت)

نسخه ۱
۱۰
نصب فعال
مذهبی
دسته
۱۹۷
مگابایت
حجم

قلم هوشمند قرآنی

قران خطی

متن قرآن 

ترجمه فارسی 

سوره و جزء بندی 

ذخیره آخرین مطالعه

حالت شب

جستجو در سوره ها  و ترجمه آیات

حرکت خودکار متن متناسب با تلاوت


قران کریم کتابی است كه با نام » خدا « آغاز مي شود و با نام » مردم « پايـان مـي يابـد! كتـابي( قران کریم)

آسماني است اما - برخلاف آنچه مومنين امروزي می پندارند و بي ايمانان امروز قياس مي

كنند - بيشتر توجهش به طبيعت است و زندگي و آگاه و ي عزت و قدرت و پيشرفت و كمال

و جهاد! قرآن كتابي است که نام بیش از ۷۰ سوره اش از مسائل انسانی گرفته شده است، و بیش از ۳۰ سوره اش از پدیده های مادی و تنها ۲ سوره اش از عبادات! آن هم حج و نماز!  

قران،قران صوتی،فرقان،ترجمه فارسی قران،صوت قران،صوت عبدالباسط،قران صوتی کامل،صوت پرهیزگار،صوت منشاوری،قران صوتی منشاوی،قران صوتی منصوری،صوت سعد الغامدی ، قران کریم ، قران کریم کامل قران صوتی شاطری ، قرایت قران ، تلاوت قران ،قرائت قران کریم منصوری

logo-enamad logo-samandehi