محاسبه گر آمار و احتمال

محاسبه گر آمار و احتمال

نسخه ۱.۰
۲۰۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۲۴۸
کیلوبایت
حجم

نرم افزاری جهت محاسبه پارامترهای آماری شامل:


محاسبه میانگین


محاسبه واریانس


محاسبه انحراف معیار


محاسبه خطای انحراف معیار


با قابلیت تولید اعداد تصادفی در بازه ورودی

logo-enamad logo-samandehi