کتاب خوان گوشی

کتاب خوان گوشی

Version 1
200
Active installs
Books & Reference
Category
1
MB
Size

کتاب خوان گوشیمی دانید فایل ePub چیست؟ePub مخفف «electronic publication»  است.


 فرمت ایپاب طوری طراحی شده است که دستگاه های خواننده ی این فرمت بتوانند نحوه ی نمایش متن موجود در فایل را برای صفحه نمایش خود بهینه کنند.فرق پی دی اف  Pdf  با ا یپاب  ePub  چیست؟فرمت پی د ی اف برای یک نمایش ثابت طراحی شده و سایز صفحه نمایش و سیستمی که آن را حمایت می کند مدنظر نیست. فایل پی دی اف برای پرینت گرفتن ایده آل است، چراکه صفحه آرایی را به هم نمی ریزد و دقیقا همانطور که در صفحه کامپیوتر نمایش داده می شود چاپ می شود. اما همین خصوصیت فایل پی دی اف را برای استفاده ی کتاب خوان های الکترونیک نامناسب می کند. فرمت ایپاب  متن را با سایز صفحه نمایش تطبیق می دهد و در عین حال صفحه آرایی را به هم نمی ریزد. ایپاب به شما اجازه می دهد اندازه متن را بدون افت کیفیت عوض کنید و فونت دلخواه خود را انتخاب کنید.


با نظرات خود باعث بهبود کار ما شوید.

logo-enamad logo-samandehi