آموزش محلول ها در شیمی

دسته آموزش
نصب‌های فعال ۵۰۰+
حجم ۱٫۱ مگابایت
نسخه 1.3

توضیح

برنامه آموزش محلول ها در شیمی

شامل بخش های مفاهیم محلول ها: انحلال، الکترولیت، درجه و درصد تفکیک،
تفکیک یونی اسیدها بازها، تعاریف اسید و باز، اسید وباز قوی و ضعیف،
هیدرولیز، اثریون مشترک، تامپون
غلظت ها:درصد، گرم بر لیتر، مولاریته، مولالیته ،نرمالیته، محلول سازی،
سنجش های حجمی و پی اچ
و حاصلضرب حلالیت Ksp می باشد.

این برنامه علاوه بر نکات بخش های فوق، ۱۵۰ تست (مفاهیم و غلظت ها هر
کدام ۵۵ تست و حاصلضرب حلالیت ۴۰ تست) که از تست های کنکور سال های گذشته انتخاب شده تا کاربران با استفاده
از آنها مهارت خود را در این بخش از دانش شیمی گسترش دهند.

لطفآ با ایده ها و انتقادات همچنین گزارش اشکالات احتمالی ما را در
بهبود این برنامه یاری نمایید.

برنامه های دیگر:

معادله واکنش بساز و موازنه کن
http://cafebazaar.ir/app/com.example.kemeq23/?l=fa
اکسایش کاهش
http://cafebazaar.ir/app/com.example.elequ1/?l=fa
و برنامه ی:
آسمان نما-مجید سلامت
http://cafebazaar.ir/search/?l=&q;=%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86

تغییرات آخرین نسخه

ویرایش-افزودن دکمه پیشین