دیجی بیت

دیجی بیت

نسخه ۱.۱
۱۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۲۹۹
کیلوبایت
حجم

برنامه تبدیل واحدهای کامپیوتری ، مناسب دانشجویان رشته های مرتبط .
انجام محاسبات تبدیل در کمترین زمان ممکن.
واحدها:
bit(bit) / Byte(B) / Kilobit(Kbit)
KiloByte(KB) / Megabit(Mbit) / MegaByte(MB)
Gigabit(Gbit) / GigaByte(GB) / Terabit(Tbit)
TeraByte(TB) / Petabit(Pbit) / PetaByte(PB)
Floppy Disk(3.5in-DD) / Floppy Disk(3.5in-HD) / Floppy Disk(5.25in-DD)
Floppy Disk(5.25in-HD) / Zip 100 / Zip 250 / Jaz 1G
Jaz 2G / CD(74 minutes) / CD(80 minutes) / DVD(1 layer)
DVD(2 layers) / HD-DVD(1 layer)/ HD-DVD(2 layers)

logo-enamad logo-samandehi