استخاره با قرآن همراه تفسیر

استخاره با قرآن همراه تفسیر

Version 1.0
+5
K
Active installs
Religious
Category
5
MB
Size

در زمان گرفتن استخاره به نکات زیر توجه کنید:

۱. حتما طهارت داشته باشید و  با وضو  استخاره بگیرید.
۲. زمان گرفتن استخاره  رو به قبله  باشید.
۳. بهترین زمان برای گرفتن استخاره  بین دو نماز  است.
علاوه بر آدابی که به آن اشاره شد شما باید به نکات زیر هم دقت داشته باشید:
  • استخاره کردن مربوط به زمانی است که شما بر سر دوراهی خوب یا بد بودن یک کار گرفتار بشوید و فکر کردن یا مشورت کردن با دیگران برای باز کردن این گره کمکی به شما نکند.

  • اگر نتیجه استخاره باب میل شما نبود از استخاره گرفتن مکرر خودداری کنید. تنها در صورتی شما مجاز به استخاره مجدد درباره یک موضوع هستید که فاصله زمانی قابل توجهی با استخاره قبلی شما داشته باشد و شرایط موجود درباره آن کار تغییر کرده باشد.

  • بعد از گرفتن استخاره تردید را از خودتان دور کنید و خیر و صلاح خودتان را به دست خدا بسپارید و به او توکل کنید.logo-enamad logo-samandehi