علل الشرایع جلد یکم

علل الشرایع جلد یکم

نسخه ۱.۰
+۲۰۰
نصب فعال
مذهبی
دسته
۲
مگابایت
حجم

جلد اول کتاب علل الشرایع تالیف شیخ صدوق
این کتاب در 262 باب درباره اسرار آفرینش، اسرار نامگذرای، و بسیاری از علتهای شریعت جهان هستی از دیدگاه روایات می باشد.


باب اوّل:جهت ناميدن آسمان، به آسمان و دنيا به دنيا و آخرت به آخرت و وجه نامگذارى حضرت آدم به آدم و حواء به حواء و درهم به درهم و دينار به دينار و سرّ اين كه به اسب «اجد» و به قاطر «عد» و به درازگوش «حرّ» می گويند.
باب دوّم سرّ پرستيده شدن آتش
باب سوّم سرّ پرستيده شدن بت‏ها
باب چهارم سرّ ناميده شدن عود به خلاف
باب پنجم سرّ فرارى و وحشى شدن حيوانات وحشى و پرندگان و درندگان و جانداران ديگر
باب ششم سرّ پيدا شدن بهتر از فرشتگان و بدتر از چهار پايان بين مردم‏
باب هفتم سرّ برتر شدن انبياء و رسولان و حجج صلوات اللَّه عليهم از فرشتگان‏
باب هشتم منحصر بودن جعل احكام در وجود مصالح و حكم‏
باب نهم سرّ آفرينش مخلوقات و اختلاف حالاتشان‏
باب دهم سرّ ناميده شدن جناب آدم به آدم‏
باب يازدهم سرّ ناميده شدن انسان به انسان‏
باب دوازدهم سرّ خلقت آدم بدون پدر و مادر و آفرينش عيسى بدون پدر و ايجاد سائرين از پدر و مادر
باب سيزدهم سرّ اين كه چرا خداوند عزّ و جلّ ارواح را كه مجرّد و در محلّى رفيع بودند در ابدان قرار داد
باب چهاردهم سرّ ناميده شدن حوّا به حوّا
باب پانزدهم سرّ ناميده مراه (زن) به مراه‏
باب شانزدهم سرّ ناميدن نساء (زنان) به نساء
باب هفدهم سر کیفیت پیدایش نسل
باب هيجدهم مقاله محمّد بن بحر شيبانى عليه الرحمه معروف به رهنى‏
باب نوزدهم سرّ ناميدن ادريس عليه السّلام را به ادريس‏
باب بيستم سرّ ناميدن نوح عليه السّلام را به نوح‏
باب بيست و يكم سرّ ناميدن حضرت نوح عليه السّلام را به عبد شكور
باب بيست و دوّم سرّ ناميدن طوفان به طوفان و جهت پيدايش قوس‏
باب بيست و سوّم سرّ غرق نمودن خداوند عزّ و جلّ دنيا را در زمان نوح عليه السّلام‏
باب بيست و چهارم سرّ ناميدن قريه حضرت نوح به قريه ثمانين‏
باب بيست و پنجم سرّ اين كه خداوند عزّ و جلّ در باره فرزند نوح عليه السّلام فرمود او از اهل تو نيست‏
باب بيست و ششم سرّ ناميدن نجف به نجف‏
باب بيست و هفتم سرّ گفتار نوح عليه السّلام: إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَ لا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً
باب بيست و هشتم سرّ اين كه در بين مردم گروههاى سودان و ترك و سقالبه و يأجوج و مأجوج پديد آمدند
باب بيست و نهم سرّ اين كه خداوند عزّ و جلّ دوست دارد انبيائش كشاورز و چوپان باشند
باب بيست و نهم سرّ اين كه خداوند عزّ و جلّ دوست دارد انبيائش كشاورز و چوپان باشند
باب سی ام سرّ ناميدن بادى كه خدا با آن قوم عاد را هلاك كرد به «ريح عقيم» و علّت زياد شدن ريگ در شهرهاى قوم عاد و جهت ديده نشدن كوه و توده در آن ريگ‏ها و جهت ناميده شدن قوم عاد به «إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ»
باب سى و يكم سرّ ناميدن ابراهيم عليه السّلام به ابراهيم‏
باب سى و دوّم سرّ به دوستى برگزيدن حقّ تعالى ابراهيم عليه السّلام را
باب سى و سوّم سرّ اين كه خداى عزّ و جلّ فرمود: وَ إِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى‏
باب سى و چهارم سرّ اين كه اسماعيل عليه السّلام مادرش را در حجر «1» دفن نمود
باب سى و پنجم سرّ اين كه اسب‏ها «جياد» يعنى نيكوها گفته مى‏شود
باب سى و ششم سرّ اين كه ابراهيم عليه السّلام آرزوى مرگ نمود بعد از آن كه از آن كراهت داشت‏
باب سى و هفتم سرّ ناميدن ذو القرنين به ذو القرنين‏
باب سى و هشتم سرّ ناميده شدن اصحاب رسّ به اصحاب رسّ و جهت ناميدن عجم ماههاى خود را به ابان و آذر و غير اين دو


باب سى و نهم سرّ ناميدن حضرت يعقوب عليه السّلام به يعقوب و جهت نام‏گذارى اسرائيل به اسرائيل‏


باب چهل و يكم سرّ امتحانى كه خداى عزّ و جلّ يعقوب عليه السّلام را نمود
و وى را مبتلا ساخت به آنچه يوسف در خواب ديد


باب چهل و هفتم سرّ خارج نشدن پيامبر از صلب يوسف عليه السّلام‏
باب چهل و هشتم سرّ ازدواج جناب يوسف عليه السّلام با زليخا
باب چهل و نهم سرّ ناميدن جناب موسى عليه السّلام به موسى‏
باب پنجاهم سرّ برگزيدن حقّ تعالى جناب موسى عليه السّلام را براى تكلّم
كردن با او نه مخلوقات ديگر را
و...

logo-enamad logo-samandehi