سمبا

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱۵٫۲ مگابایت
نسخه 1.0.0

توضیح

سامانه مسابقات برندهای ایرانی

دسترسی‌ها

 • com.sec.android.provider.badge.permission.READ
 • com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE
 • com.amazon.device.messaging.permission.RECEIVE
 • ممانعت از به خواب رفتن دستگاه
 • com.huawei.android.launcher.permission.READ_SETTINGS
 • com.eckish.samba.permission.C2D_MESSAGE
 • کنترل لرزش
 • خواندن وضعیت تلفن و شناسه
 • com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE
 • تنظیم زنگ
 • com.eckish.samba.permission.RECEIVE_ADM_MESSAGE
 • com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT
 • اجرا شدن در هنگام راه‌اندازی
 • خواندن کارت حافظه
 • تغییر یا حذف محتویات کارت حافظه
 • خواندن تنظیمات
 • com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT
 • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
 • دریافت اطلاعات از اینترنت
 • com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE
 • com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE
 • دسترسی کامل به اینترنت
 • com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE
 • ترسیم مجدد مسیر تماس‌های خروجی
 • com.huawei.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS