تفسیر نوار قلب

تفسیر نوار قلب

نسخه v۴.۰
نصب از بازار
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
هزار
نصب فعال
پزشکی
دسته
۱۷
مگابایت
حجم

مقدمه


مروری بر الکتروفیزیولوژی قلب
- جریانات الکتریکی قلب
- مسیرهای هدایت الکتریکی قلب


نحوه خواندن و تفسیر الکتروکاردیوگرام


علل ایجاد بی نظمی های قلبی


ریتمهای سینوسی
- ریتم نرمال سینوسی
- برادی کاردی سینوسی
- تاکیکاردی سینوسی
- آریتمی سینوسی
- یلاک SA
- ایست سینوسی
- سندرم گره سینوسی بیمارگونه


ریتم های دهلیزی
- ضربان زودرس دهلیزی
- پیس میکر سرگردان
- تاکی کاردی چند کانونی دهلیزی
- تاکی کاردی حمله ای دهلیزی
- فالتر دهلیزی
- فیبریالسیون دهلیزی


ریتم های بطنی
- ضربان زودرس بطنی
- ریتم ایدیوونتریکولار
- ریتم تسریع شده بطنی
- تاکی کاردی بطنی
- تورسادِس دی پوینت
- فیبریالسیون بطنی


ریتم های جانکشنال
- ضربان زودرس پیوندگاهی
- ریتم پیوندگاهی


بلاکهای گره AV
- بلاکهای دهلیزی-بطنی درجه 1
- بلاکهای دهلیزی-بطنی درجه 2
- بلاکهای دهلیزی-بطنی درجه 3


بلاکهای شاخه ای
- بلاک شاخهای راست
- بلاک شاخهای چپ
- همی بلوک خلفی چپ
- همی بلاک قدامی چپ

logo-enamad logo-samandehi