<۱۰
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۵
مگابایت
حجم

این برنامه محتوای کاملی است در باره تعبیر خواب و رویا هایی که ممکن است بیشتر ما در طول زندگی مان تجربه کرده باشیم خواب و رویا مجموعه ای است که ظاهرا ضد ونقیض و بی معنی هستند اما در واقعیت ناشی از عناصر روان شناختی هستند و معانی روشنی در بر دارندو شامل تعبیر خواب هایی مثل تعبیر خواب جشن تولد و تعبیر خواب آب چشمه و تعبیر خواب بهشت و تعبیر خواب پادشاه و تعبیر خواب ثروت و تعبیر خواب تحصیل و تعبیر خواب همسر و تعبیر خواب حج و دیگر بهترین تعبیر خواب ها می باشد.همراه با قابلیت جستجو در متن و جستجو در محتواامکان اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها

ذکر منابع:

کتاب جوامع محمد بن سیرین

کتاب رویا ، خواب آ.ت. لیون

کتاب تعبیر خواب فروید 

تعبیر خواب آنلی بیتون

تعبیر خواب لوک اویتنهاو

کتاب اصول دانیال پیغمبر 

تعبیر خواب لیلا برایتlogo-enamad logo-samandehi