پوکویو به مدرسه میرود

پوکویو به مدرسه میرود

Version 1
1
K
Active installs
Kids
Category
5
MB
Size

پوکویو به مدرسه میرود


فراگیری یک زبان تازه فرایندی زمان بر است که احتیاج به فعالیت و انرژی فکری زیادی دارد. اما از همه این ها مهمتر عاملی که باعث می شود مطالب مطالعه شده در ذهن باقی بماند همراه سازی مطالب با لحظاتی که برای شما شادی آفرین و لذت بخش بوده اند باعث ماندگار شدن آنها در ذهن می شود.  به خصوص برای بچه  ها  همراه با پوکویو و آهنگ و تلفظ  

logo-enamad logo-samandehi