مثلثات

دسته آموزش
نصب‌های فعال ۲٬۰۰۰+
حجم ۷۵۲٫۵ کیلوبایت
نسخه 2.0.1

توضیح

این برنامه دارای دو بخش ماشین حساب مثلثاتی و اتحادهای مثلثثاتی می باشد.


• ماشین حساب مثلثاتی: مقدار سینوس (sin)، کسینوس (cos)، تانژانت (tan)، کتانژانت (cot)، کسکانت (csc) و سکانت (sec) هر زاویه را حساب می کند.


• ماشین حساب معکوس مثلثاتی: مقدار سینوس معکوس (arcsin)، کسینوس معکوس (arccos)، تانژانت معکوس (arctan)، کتانژانت معکوس (arccot)، کسکانت معکوس (arccsc) و سکانت معکوس (arcsec) هر زاویه را حساب می کند.


• مبانی


• بازتاب و انتقال


• جمع و تفاضل زوایا


• زاویه 2 برابر


• زاویه 3 برابر


• نصف کمان


• توان


• ضرب به جمع


• جمع به ضرب


• معکوس مثلثاتی


• مشتق


• نمایی


 


آفگرد، نخستین سامانه تخفیفات شهری


https://cafebazaar.ir/app/com.armanco.offgard/?l=fa


رازو (تبدیل واحد)


https://cafebazaar.ir/app/com.armanco.advanced_converter/?l=fa


هندسه (محاسبه گر حجم و مساحت)


https://cafebazaar.ir/app/com.armanco.hendeseh/?l=fa


 


با دادن ستاره انگیزه ی ما را در تولید نرم افزار های بهتر و باکیفیت تر افزایش دهید.
همچنین با ذکر مشکلات و نواقص نرم افزار در قسمت نظرات ما را در رفع آنها در نسخه های بعدی کمک نمایید.

تغییرات آخرین نسخه

  • رفع باگ ها
  • بهبود رابط گرافیکی
  • تغییر لوگو

دسترسی‌ها

  • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
  • دسترسی کامل به اینترنت