مثلثات

مثلثات

نسخه ۲.۰.۱
۲
هزار
نصب فعال
آموزش
دسته
۷۵۲
کیلوبایت
حجم

این برنامه دارای دو بخش ماشین حساب مثلثاتی و اتحادهای مثلثثاتی می باشد.

• ماشین حساب مثلثاتی: مقدار سینوس (sin)، کسینوس (cos)، تانژانت (tan)، کتانژانت (cot)، کسکانت (csc) و سکانت (sec) هر زاویه را حساب می کند.

• ماشین حساب معکوس مثلثاتی: مقدار سینوس معکوس (arcsin)، کسینوس معکوس (arccos)، تانژانت معکوس (arctan)، کتانژانت معکوس (arccot)، کسکانت معکوس (arccsc) و سکانت معکوس (arcsec) هر زاویه را حساب می کند.

• مبانی

• بازتاب و انتقال

• جمع و تفاضل زوایا

• زاویه 2 برابر

• زاویه 3 برابر

• نصف کمان

• توان

• ضرب به جمع

• جمع به ضرب

• معکوس مثلثاتی

• مشتق

• نمایی

 

آفگرد، نخستین سامانه تخفیفات شهری

https://cafebazaar.ir/app/com.armanco.offgard/?l=fa

رازو (تبدیل واحد)

https://cafebazaar.ir/app/com.armanco.advanced_converter/?l=fa

هندسه (محاسبه گر حجم و مساحت)

https://cafebazaar.ir/app/com.armanco.hendeseh/?l=fa

 

با دادن ستاره انگیزه ی ما را در تولید نرم افزار های بهتر و باکیفیت تر افزایش دهید.
همچنین با ذکر مشکلات و نواقص نرم افزار در قسمت نظرات ما را در رفع آنها در نسخه های بعدی کمک نمایید.

logo-enamad logo-samandehi