حسابگر مافوق صوت

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱٫۴ مگابایت
نسخه 1.0.2

توضیح

ماشین حسابی ویژه مناسب برای تحلیل جریان های مافوق صوت (شاک و جریان انبساطی)


 


این برنامه شامل:


• محاسبه گر خواص جریان آیزنتروپیک


فشار، چکالی و دمای کل را برحسب عدد ماخ می دهد


• محاسبه گر خواص شوک قائم


فشار، چکالی، دمای و ماخ پایین دست بر حسب ماخ بالا دست می دهد


• محاسبه گر خواص شوک مایل


زاویه شاک بر حسب ماخ بالادست و زاویه جزیان را می دهد


• محاسبه گر خواص امواج انبساطی


مقدار تابع پرنتل مایر را بر حسب ماخ جریان می دهد.

تغییرات آخرین نسخه

افروده شدن فرمول های جدید

رفع مشکلات

دسترسی‌ها

  • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
  • دسترسی کامل به اینترنت