تعبیر خواب آبی

تعبیر خواب آبی

نسخه ۶.۰.۲
۵۰
نصب فعال
سرگرمی
دسته
۴
مگابایت
حجم

مسئله خواب و رؤیا ( خواب دیدن )، ریشه قرآنى ، تاریخى و روایى و علمى دارد و  حق تعالی این علم را به حضرت یوسف صدیق (ع) عطا فرموده است  

چنین نقل شده است که این علم معجزه حضرت یوسف (ع) و معجزه پیغمبران است. امام جعفر صادق (ع) می‌فرمایند: خواب بر دو قسم است، اول خواب استوار و دوم خوابای شوریده و آشفته. نقل شده است: که بیننده‌ی خواب جان است که از تن بیرون می‌آید و به آسمان می‌رود و به فرمان خداوند هر چه که دیده است یا شنیده باشد و دوباره به تن باز می‌گردد و به بیننده‌ی خواب می‌دهد چه خوب وچه بد را روشن می‌کند.


*تعبیر خواب به روایت معبران مختلفی همچون:

 امام جعفر صادق  ، حضرت یوسفمحمد بن سیرین ، حضرت دانیال ، ابراهیم کرمانی ، منوچهر مطیعی تهرانی و... است


*با قابلیت جستجوی پیشرفته

* دارای فهرست کلمات فارسی

*با قابلیت جستجوی پیشرفته

* دارای فهرست کلمات فارسی

logo-enamad logo-samandehi