صرافی سفیر

Category Finance
Active Installs 100+
Size 2.8 MB
Version 20

Description

Safir Exchange for android .

Changelog

به روزرسانی نرخ ها بدون نیاز به اجرای مجدد برنامه

افزایش سرعت برنامه در وضعیت آفلاین

 

Permissions

  • READ EXTERNAL STORAGE
  • read phone status and identity
  • modify/delete SD card contents
  • view Wi-Fi connections
  • view network connections
  • full Internet access