تاریخ هخامنشیان

تاریخ هخامنشیان

نسخه v۱
۱۰۰
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۲۰
مگابایت
حجم

در این برنامه درباره تاریخ گذشته ایران(هخامنشیان)به صورت کامل توضیح داده ایم+ عکس


شامل


شاهنشاهی هخامنشی


سبک و روش حکومت


نام بخش های ایران به زبان ایران باستان


مردم و خاندان ها


پادشاهی کوروش بزرگ


پادشاهی کمبوجیه


پادشاهی داریوش بزرگ


وضع اجتماعی و اقتصادی دوره هخامنشی


نیروی نظامی


هنر هخامنشی


دادگستری و دیوان قضایی


برافتادن شاهنشاهی هخامنشیان


جایگاه زنان هخامنشی


نگارخانه(عکس)


و ...


منابع؛


(تاریخ شاهنشاهی هخامنشی-دکتر خنجی)..(مرتضی راوندی-تاریخ اجتماعی ایران)..(ریچارد ن فرای- میراث ایران ترجمه مسعد رجب نیا)..(تاریخ تمدن ویل دورانت)..(هینتس والتر-داریوش و ایرانیان ترجمه پرویز رجبی)..(هینتس والتر-یافته های تازه از ایران باستان ترجمه پرویز رجبی)..(محمد داندامایف-تاریخ سیاسی هخامنشیان ترجمه خشایار بهاری)..(ماریا روسیوس- ایران باستان ترجمه عیسی عبدی)..(ادوین‌ام یامااوچی-ایران و ادیان باستانی ترجمه منوچهر پزشک)

logo-enamad logo-samandehi