بیماری سر و مغز قانون در طب

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱۴٫۳ مگابایت
نسخه 2.0

توضیح

نرم افزار گوشی شناخت علل بیماری سر و مغز با اقتباس از فن یکم کتاب سوّم نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سینا تهیه و تولید گردیده و شما دراین نرم افزار ضمن آشنائی با اجزاء مختلف و تشریح سر و مغز با مباحث مهمی از جمله نقش مزاج و علل بیماری ها و درمان و ... سردرد علل مختلفی دارد که می تواند یا تغییر یک باره مزاج باشد یا سردردی باشد که از شراکت با عضو دیگری به وجود آمده یا ممکن است بعضی علل دیگری داشته باشد که از این قرارند ......


  ابوعلی سینا در تنظیم قانون علاوه بر تجربه‌های شخصی‌اش از آثار اطباء قبل از خود مانند علی بن عباس مجوسی معروف به اهوازی، ابوسهل مسیحی، قمری و زکریای رازی نیز بهره برده است

امتیازات «قانون» ابن سینا از دیدگاه دانشمندان: دانشمندان محاسن بسیاری برای اثر ارزشمند ابن سینا برشمرده‌اند؛ از جمله محاسن کتاب این است که قانون یک کتاب درسی است. ویژگی دیگر کتاب ابن سینا آموزش منظم و سازماندهی علمی آن و امتیاز بعدی که برای این اثر ذکر کرده‌اند مختصر بودن و عبارت‌پردازی‌های قوی آن است

کتاب «قانون» در پنج جلد تنظیم و تدوین شده و یکی از امتیازاتی که شارحان آن برایش برشمرده‌اند، قابل حمل بودن آن است. کتاب اول درباب کلیات علم طب است که بیشتر با فلسفه آمیخته شده و ارکان اربعه را شرح می‌دهد. کتاب دوم درباره تشریح است که قطب‌الدین شیرازی، که بزرگترین شارح «قانون» به‌شمار می‌رود، به تشریح آن نپرداخته است. کتاب‌های بعدی به ترتیب درباره گیاهان دارویی، معالجات، معالجات بیماری‌های خاص و داروهای مرکب است که تجربیات ابن سینا را شامل می‌شود


 


مرجع اصلی مورد استفاده


نرم افزار جامع  قانون در طب 


ندای سلامت با طبیعت


مهندس سید رحمت الله انصاری