قرابادین آبزنات عقیلی

Category Medical
Active Installs less than 100
Size 14.4 MB
Version 2.0

Description

اپلیکیشن حاضر با برداشت از نسخه معتبر و اصل خطّی قرابادین کبیر عقیلی جهت محققین و دانشجوپژوهان طب سنتی تهیه و تنظیم گردید          

قرابادین و یا صنعت داروسازی انواع آبزنات برای امراض مختلف با برداشت از کتاب خطّی قرابادین عقیلی خراسانی

جهت استفاده و بهره برداری محققین و حکمای طب سنتی