قانون نشانه های بیماری در طب سنتی

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱۲٫۰ مگابایت
نسخه 2.0
با پرداخت درون‌برنامه‌ای

توضیح

قانون نشانه های بیماری در طب سنتی


از نرم افزار کتاب چهارم قانون در طب ابوعلی سینا میباشد و با اقتباس وبرداشت از نرم افزار جامع قانون در طب ابوعلی سینا تهیه گردید و فهرست مطالب آن به شرح ذیل میباشد.


 
بحران چيست ؟
نشانيهاي بحران به طور عموم
 نشاني هاي عمومي و خصوصي بحران
نشانيهاي بحران همراه عرق كردن
نشانيهاي بحران ادراري
نشانيهاي بحران مدفوعي
بحران از راه زِهدان
بحران از راه خونريزي رگ هاي مقعد
بحران انتقالي
نشانيهاي بحران خراجي
شرح احوال خراج بحراني
تشنج از اثر بحران
لرزش تب بحراني
نشانيهاي بحران خوب
گزارش از بحران بد
نتايج بحران بد
نشانيها و نتايج پختگي ماده بيماري
نشانيهاي به طور عام
نشانيهاي خوب
نشانيهاي بد
نشاني از سيما و رنگ بيمار
نشانيها از سردرد
نشان از حواسّ بيمار
نشانيها از چشم
نشانيها از بيني
نشانيها از گوش
نشاني از دندان و دهان
نشاني از زبان و اطراف آن
نشاني از گلو و مري
نشانيهاي حاصل از معده و دهانه معده
نشانيهاي موجود ازتنفس بيمار
نشاني از رگها
نشانيها از  سستي بدن بيمار
دراز كشيدن بيمار
نشانيها از پوست
نشاني از شكم و اطراف آن
نشاني از مقعد
نشاني از ذكر و بيضه
نشاني از زِهدان
نشان از دست و پا
نشاني از خواب و بيداري
نشان از كار دست
نشان از احساس درد
نشان از صدا و خاموشي
نشان از هوش
نشان از حركات
نشاني از اوهام
نشاني از خميازه
نشاني از رو يا
نشان از اشتها و تشنگي
نشان از يرقان
نشان از ورمها
نشان از شكل جوشها
نشان از لرزش تب
نشاني از تخليه
نشان از عرق
اندامان عرق زا
اوقات عرق كردن
نشاني جستن از عرق
نشانيها از نبض
نشاني از خونريزي بيني
نشان از چگونگي خونريزي بيني
نشان از عطسه
نشان جستن از مدفوع
نشان از رنگ مدفوع
نتيجه گيري از قَي
نشان از رنگ قَي كرده
نشان از ادرار
ادرارازحيث چندي
ادرار كم مايه
تيره رنگي وپرمايگي ادرار
ادرار سفيد در بيماريهاي حاد
ادرار سياه در تبهاي شديد
ادرار سرخ
ته نشين ادرار
نشاني از ادرار به طور عام
عمل ادرار كردن
ادرار بد و ناپسند
نشان از بيماريها به طور كلّي
نشان از طولاني شدن بيماري
نشان از بحران و غير بحران
برگشتن بيماري
نشان از برگشتن بيماري
سببهاي مرگ
مرگ در اثناي حالات تب
مرگ بدون بحران
تازه از بيماري برخواستگان
دستورالعمل براي نوشفايافته
رژيم غذايي نوشفايافته
حركتهاي بيماري
شروع بيماري و برآورد روز بحران
سر وقتهاي بحران
روزهاي بحران نسبت به يكديگر
روزهاي ميانگين در بحران
روزهاي بحراني وسط
روزهاي خوب و بد براي بحران
روزهايي كه اصلاً بحراني نيستند
روزهاي آژير بحران
شناسايي بحران نامعلوم
روز بحران و نوع بيماري


توضیحات : مطالب با اقتباس از نرم افزار جامع قانون در طب آدرس سایت عرضه کننده 


 


ندای سلامت با طبیعت 


 


مدیر سایت مهندس سید رحمت الله انصاری

دسترسی‌ها

  • پرداخت از طریق بازار
  • مشاهدهٔ اتصالات Wi-Fi
  • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
  • دسترسی کامل به اینترنت