مفردات داروئی نسخه ششم

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱۴٫۸ مگابایت
نسخه 6.0 Stable 6

توضیح

مفردات داروئی نسخه ششم


 


در این بخش از مفردات داروئی که از مخزن الادویه عقیلی خراسانی و الحاقات نرم افزار کتاب دوّم قانون در طب برداشت شده است  تعداد 79عدد مفرد را با اطلاعات و توضیحات کامل مفرد و به انضمام تصاویر و جستجو در لیست برای علاقه مندان طب سنتی طراحی و تولید گردید .


فهرست این اپلیکیشن شامل مطالب ارزشمند و مفید ذیل میباشد


زنجبیل
زوفاي تر ، سنگل
زوفاي يابس، زوفاي خشك ، حسل
زُرُنباد ، زَنجَبيل بياباني
زنجبيل الكلاب ، فلفلك
زنبق ، سوسن آزاد
زاج 
زِرنيخ ، آرسنیک 
زبدالبحر ، كف دريا
زنجفر ، شَنگَرف
زجاج ، شيشه
زرنَب ، سرخدار، رِجلَ الجراد 
زبد ، كره
زبد ، كره
زِفت
زعفَران
زنجار ، زنگار
زهرَه النُّحاس
زوفَرا
زرين درخت
زُعرور ، كيل، كويج، زالزالك 
ذبل ، پوست سلحفاه ، سنگ پشت هندي
زيتون
زراوند ، سراوند
زماره الراعي ، بارهنگ آبي
زَبيب ، مويز 
زهرَه النُّحاس
زوان ، چچم
سعد ، مشك زمين
سندروس
سَرَخس
ساذَج ،  ساده
سولان ، شولان
سرو
اسقوردیون
سك
سرطان نَهري ، خرچنگ رودخانه اي
سرطان بحري ، خرچنگ دريايي
سدر ، كنار
سراج القطرب
  سطرونيون ، چوبك
سورنجان
سَلَخَ الحَيه ، پوست مار
سادآوران، ساذاوران، سياه داوران، سادوران
سوسَن
سعتَر ، پونه كوهي، مرزه كوهي، مرزه
سيساليوس ، كاشم
سوسَن
سرُنج ،آذرگون، اسرنج
سقمونيا ، محموده
سكبينَج ، سكبينه
سَقولوقندريا 
سعالي ، پاخر
سيسارون
سيون ، جِرِجير ،  ترتيزك آبي
سمقوطن، سومقوطون، سوموقوطن
سماق
سِلق
  سذاب ، فَيجن
  اُسقَنقُور ، سقنقور،  سقَنقُور ، سقبقور، ريگ ماهي
  سيسبان
قطف ،  سرمه، سرمق
سام ابرَص، مارمولک و چلپاسه
سلحفاه ، لاك پشت 
سماني ، وشم، بلدرچين 
  سكر ، شكر
سكرالعشر ، گز انگبين ،  استبرك
سمن ، روغن
سنبل
سليخه ، دارچين ختائي
  سويق ، قاوت
سِمسِم ، كنجد
سمك ، ماهي
  سقندوليون ، سفندِفلَيون ،  سفَندوليون
سفیدولیون
سفَرجل ، به
 حرمل ، اسفند
سَمَرنيون ،کرفس بیابانی  ، كرَفس
سفيدوس ، قِثّاءالحِمار ، سيماهنگ، خيارالاغ
سلوثون
سِريش
مخزن‌الادویهمخزن‌الادویه، از کتاب‌های مهم در مورد داروها و واژگان پزشکی سنتی به زبان فارسی بود که در سدهٔ دوازدهم هجری نوشته شد. این اثر در سال ۱۱۸۳ ق تدوین شده است.


نویسنده این کتاب محمد حسین عقیلی علوی خراسانی، پزشک نامدار سدهٔ دوازدهم هجری است. وی در شیراز روزگار گذرانیده و چندی نیز در هند به سر برد. دو تألیف بسیار مهم از این پزشک در دست است که یکی مخزن الادویه در داروهای ساده و غیرترکیبی است. تألیف دیگر مجمع الجوامع و ذخایر التراکیب است که به قرابادین کبیر شهرت یافته و شامل داروهای ترکیبی است.


نسخه‌های چاپ سنگی این دو اثر چندین بار به چاپ رسیده است. لغات و ترکیبات پزشکی گویشی در این دو تألیف نیز حائز اهمیت است. واژه‌های گویشی مخزن الادویه در سال ۱۳۸۲ خورشیدی به وسیله محمود مدبری بررسی و چاپ شده است.
 این کتاب در هند به چاپ سرب رسیده و از سوی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۱ از روی چاپ هند افست شده است.
 آخرین نسخه موجود در بازار از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰ به کوشش گروه از مصححین چاپ و روانه بازار شده است.


ندای سلامت با طبیعت


مهندس سید رحمت الله انصاری


تلگرام ندای سلامت:


  https://t.me/nedayesa


سایت ندای سلامت با طبیعت :


ansari110.com


 


 


 


 


 


 


 

دسترسی‌ها

  • مشاهدهٔ اتصالات Wi-Fi
  • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
  • دسترسی کامل به اینترنت