مفردات داروئی نسخه چهارم

نصب‌های فعال کمتر از ۱۰۰
حجم ۱۵٫۰ مگابایت
نسخه 4.0 Stable 4

توضیح

مفردات داروئی نسخه چهارم


 


در این بخش از مفردات داروئی که از مخزن الادویه عقیلی خراسانی و الحاقات نرم افزار کتاب دوّم قانون در طب برداشت شده است  تعداد 93عدد مفرد را با اطلاعات و توضیحات کامل مفرد و به انضمام تصاویر و جستجو در لیست برای علاقه مندان طب سنتی طراحی و تولید گردید .


فهرست مطالب این اپلیکیشن شامل مطالب با ارزش ذیل است


  حضُض ، شيره فيل زهره
حِنّاء
حماما ، هل
حرف ، تخم ترتيزك 
حاشا ، آويشم
عربی حسک فرس العجوز
  حرمل ، اسفند
حِلتيت ،شيره اَنگدان
حنظَل ، شَرَنگ ، هندوانه ابوجهل
حِمص ، نخود
  حِنطَه ، گندم
حنتت
حماض ، ترشك
 حرشُف
  حندقُوقي ، شبدر
حلبه ، شَنبليله
 حِرذون ، بزمجه
حلزون ◄
 حور رو مي
(Roman white dammer)
حَشيشَه ا لزُجاج ، حبیقه ،  حبقا ، گیاه آبگینه  
 حِربه ، فلنجه
حالِبي ، خرم
حزاء
حاسيس ،حاشيش، حسن يوسف
 حب البان ،  بان  
غار ،  باهشتان ، دهمست ،  دهمشت
حب الزَلَم ، سعدسلطاني 
 حب المنسم ◄
حب النيل ، تخم نيلوفر
حب السِمنه ، نقل خواجه 
Buchanania latifolia : Bugle seed


حَبَ الصَّنَوبر ، جلوز ، جلّوز ، چلغوزه
حب القلقل
حديد ، آهن
 
    
حماما ، هل
 Amomum cardamomum : Cardamom 
حور ،  تبريزي 
حبّه الخَضراء ، چاتلانقُوش 
  
حِرباء ، آفتاب پرست
حيه ، مار
حِمار ، خر، الاغ
  حجرَاليهود ، سنگ جهودان
  حجرَالاِسفَنج ، سنگ اسپنگ
    حجرَالبني ، سنگ شير
حجرالرحي ، سنگ آسيا، سنگ پاشويه
حَجَرَا لمِسَن ، سنگ كارد فسان 
   حجرَالعاجي ، شكرسنگ
حجرالعسلی ◄
حجرَالقَمر
حَجَراَسميطوس
حجرالحبشي ، حجرفلفل 
حجر افروجي ، سنگ فروغيا، فروجيا
حجرالحيه ،  مهره مار 
حجر يطفأ بالزيت ، حجرالخزامی
حَجَرَاليشب  ، يشم
حجرَالاَساكفَه ، حجرالاسالفه ، سنگ كفش دوزان 
حجراَرمني ، سنگ ارمني
حَرارَالصَخر ، حَزازَالصَخر ، خزه سنگ ، سپوسه سنگ 
حجرَالمثانه، سنگ مثانه
خشخاش
خِطمي ، ختمی
خَردل
خُصي الثَّعلَب ، گياه ثعلب
خُصي ا لكلب ، گياه خايه سگ 
خُصيه ، دنبلان
خَربَق اسود (خَربَق سياه)
خولَنجان ، خاولنجان
خَربَق ابيض ( خَربَق سفيد) 
قِثّاء ، خيارچنبر
خَس ، كاهو
خنثي
شَنجار ، خَس الحِمار ، گل قاصد
خَرنُوب ، بيدانجير
خَزَف ، سفال
خفاش ، شب پره
خانِق الذِّئب ، تاج الملوك
خانِقَ النَمر
خانِقُ الكلب 
خِلاف ، بيد بياباني ، صفصاف ،بيد
خبازي ، پنيرک ،  ملوخيا ، ملوكيه، پنيرك بستاني
خمير ، خميرمايه
خوخ ، شفتالو
خُطّاف ، پرستو
خَلّ ، سركه
خَنافِس ، سوسك
خُبز ، نان:
خَبث ، چرك، آلياژ
خاليدونيون
خَمسه اَوراق ، پنج برگ
خَندروس ، بلال
مازريون ، هفت برگ
خَراطين ، كرم سرخ
خيربوا ، هيل بوا ، هال بوا 
خِروع ، كرچك
خمر ، شراب انگوريمخزن‌الادویهمخزن‌الادویه، از کتاب‌های مهم در مورد داروها و واژگان پزشکی سنتی به زبان فارسی بود که در سدهٔ دوازدهم هجری نوشته شد. این اثر در سال ۱۱۸۳ ق تدوین شده است.


نویسنده این کتاب محمد حسین عقیلی علوی خراسانی، پزشک نامدار سدهٔ دوازدهم هجری است. وی در شیراز روزگار گذرانیده و چندی نیز در هند به سر برد. دو تألیف بسیار مهم از این پزشک در دست است که یکی مخزن الادویه در داروهای ساده و غیرترکیبی است. تألیف دیگر مجمع الجوامع و ذخایر التراکیب است که به قرابادین کبیر شهرت یافته و شامل داروهای ترکیبی است.


نسخه‌های چاپ سنگی این دو اثر چندین بار به چاپ رسیده است. لغات و ترکیبات پزشکی گویشی در این دو تألیف نیز حائز اهمیت است. واژه‌های گویشی مخزن الادویه در سال ۱۳۸۲ خورشیدی به وسیله محمود مدبری بررسی و چاپ شده است.
 این کتاب در هند به چاپ سرب رسیده و از سوی انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۱ از روی چاپ هند افست شده است.
 آخرین نسخه موجود در بازار از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰ به کوشش گروه از مصححین چاپ و روانه بازار شده است.


ندای سلامت با طبیعت


مهندس سید رحمت الله انصاری


تلگرام ندای سلامت:


  https://t.me/nedayesa


سایت ندای سلامت با طبیعت :


ansari110.com


 


 


 


 


 

دسترسی‌ها

  • مشاهدهٔ اتصالات Wi-Fi
  • مشاهدهٔ اتصالات شبکه
  • دسترسی کامل به اینترنت