کتاب دوّم قانون در طب سینا

کتاب دوّم قانون در طب سینا

نسخه ۵.۰
رایگان
با پرداخت درون‌برنامه‌ای
۱۰۰
نصب فعال
دارو و درمان
دسته
۱۶
مگابایت
حجم

نرم افزار کتاب دوم قانون درطب سینا


فهر ست عناوین نرم افزار کتاب دوم تدبیر داروسازیمزاج مفردات داروئی مفردات داروئی  فهرست موضوعی مطالب عناوین نرم افزار کتاب دوم قانون در طب : تدبیر داروسازی شامل موضوعات ذیل است .الواح در باره ادويه مفرده آميزش داروها كاربرد مفردات داروئي در آرايش شناسايي اعمال داروهاي ساده داروي فشرنده(عاصِر)تاثير عوامل خارجي بر دارو داروي بادشكن(كاسِرُالرّيح) داروي بادزا(مُنَفِّخ)بندآورنده (مُسَدِّد)داروي بازدارنده(رادِع)داروي به هم آورنده (مُدُمَل)داروي چرک آور (موسِخ للقروح) داروي داغ گذار (كاوي)ادويه مفردهمسهل، معرق، مدر داروي فاصله انداز (مُفَحَّج) داروي گنداننده(مُعَفَّن)داروي غليظ كننده (مُغَلَّظ)داروي قَرحه آور (مُقَرَّح) اثر دارو بر دمل ها و جوش هاداروي گوارنده(هاضِم) داروي گيرنده(قابِض)داروي هموار كننده (مُمَلِّس) در بيماري هاي مربوط …به اضافه مخزن الادویه


-مزاج مفردات داروئی شامل فهرست موضوعات ذیل است .
شناختن گرمي و سردي مفردات
شناخت مزاج مفردات از رنگ و بوي
قياس مزاج مفردات از اقسام مزه
قياس مزاج مفردات از انواع بي مزه
قياس مزاج مفردات از مزه هاي گرم
قياس مزاج مفردات از مزه هاي سرد
قياس مزاج مفردات از تاثير شيرين و چرب بر زبان
قياس مزاج مفردات از لذت شيريني از چيست ؟
قياس مزاج مفردات از سبب پيدايش شيرين و چرب
قياس مزاج مفردات از كنش تلخ و شور
قياس مزاج مفردات از كنش مزه تند و ترش
قياس مزاج مفردات از ساير كنش ها
قياس مزاج مفردات از آميختگي مزه ها
قياس مزاج مفردات از شناخت به وسيله رنگ
مزاج سست و جدايي ناپذير
انواع مزاج داروها
مزاج داروهاي مفرده
مزاج نيرومند
قواي مزاج داروها از راه آزمايش
شرط اول آزمايش قواي مزاج
شرط دوم آزمايش قواي مزاج
شرط سوم آزمايش قواي مزاج
شرط چهارم آزمايش قواي مزاج
شرط پنجم آزمايش قواي مزاج
شرط ششم آزمايش قواي مزاج
شرط هفتم آزمايش قواي مزاج
شناسايي مزاج از طريق قياس


ساختار و محتوای قانون 


این کتاب عظیم بیش از یک‌میلیون کلمه دارد و شامل پنج بخش (کتاب) است که هریک به چند «فن»، «تعلیم»، «جمله» و «فصل» تقسیم می‌شود. پنج بخش کتاب عبارت است از: کلیات طب، ادویهٔ مفرده، امراض مخصوص اعضاء، امراض عمومی بدن، و ادویهٔ مرکبه.
 بوعلی در کتابِ یادشده سعی بلیغی در تعریف الفاظ طبی به‌گونه‌ای منطقی کرده و در تقسیم موضوعات و شرح مطالب نیز از روشی منطقی پیروی کرده‌است. قانون را باید ترکیبی علمی از تجارب بالینیِ بوعلی، آثار و تعالیم جالینوس و بقراط و ارسطو و نوشته‌های پزشکان ایرانی و مسلمان پیش از خود، چون رازی، ابن ربن طبری و ابوسهل مسیحی دانست.


کتاب قانون را بزرگترین سند پزشکیِ جالینوسی می‌دانند، ولی مسائل نظریِ ارسطویی بر این اثر ارزشمند مسلط است. بوعلی در تشریح به ارسطو استناد می‌کرد. وی مبانی کلی طب را برپایهٔ آرای جالینوس، و داروگیاه‌شناسی‌اش را بر اساس نوشته‌های دیوسکوریدس (داروگیاه‌شناس نامدار یونانی در قرن نخست میلادی) توضیح داده‌است.


بوعلی به طب نظری و عملی نظر داشته‌است. وی در آثار طبیِ خود و به‌ویژه در قانون، تعالیم عملی و بالینی را در قالب تعریف‌های نظری و علمی بیان کرده‌است. مشاهدات بالینیِ قانون را می‌توان با مفاهیم تجربیِ بالینیِ الحاوی مقایسه کرد. ابن سینا، رازی را شایستهٔ نام پزشک و حکیم نمی‌دانست، اما عملاً بسیاری از روش‌های درمان و کار تجربی خود را از الحاوی رازی آموخته‌بود.


بوعلی در شرح داروهای مفرد و قراباذین، نخست ماهیتشان را ذکر می‌کند و بعد نوع عالی و دانیِ آن را شرح می‌دهد. اکثر داروهای ذکرشده از داروهای گیاهی یا حیوانی است. او از مواد معدنی و ترکیبات شیمیایی نیز در داروسازی استفاده می‌کرده‌است؛ ازجمله طلا، سرب، نقره، سفیداب، گوگرد، ‍‍زرنیخ، لاجورد، و زنگار.


ابن سینا، ضمن توصیف کارکرد این مواد، اطلاعات جالبی نیز دربارهٔ شیمی غیرآلی بیان کرده‌است. در کتاب اولِ قانون، برخی اطلاعات دربارهٔ طرز آزمایش مواد دقیقاً آمده‌است؛ ازجمله شرح تصفیهٔ آب هنگام مسافرت.


بوعلی سینا در قانون به نکات خاصی اشاره می‌کند که پیش و حتی پس از آن دوره، به آنها توجه چندانی نمی‌شده‌است.


به انضمام مخزن الادویه قرابادین کبیر


ندای سلامت با طبیعت


مهندس سید رحمت الله انصاری


http://ansari110.com

logo-enamad logo-samandehi