قانون وکالت

قانون وکالت

Version 1.1
500
Active installs
Books & Reference
Category
2
MB
Size

-اين قانون‌ كه مشتمل بر پنجاه و هشت ماده است در جلسه بيست و پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.


-کتاب حاضر، مشتمل بر مواد این قانون می باشد.

logo-enamad logo-samandehi