روزشمار پاکی(موادمخدر)

روزشمار پاکی(موادمخدر)

نسخه ۱.۰
+۱۰۰
نصب فعال
ابزارها
دسته
۴
مگابایت
حجم

روزشمار پاکی ازمادمخدر...اگر تصمیم به ترک مواد مخدر گرفته اید وبا در ترک به سر میبرید برای اینکه فراموش نکنید دقیقا چه ساعت وچه دقیقه ای ترک کرد ه اید این برنامه به شما برای روز شماری کامل ودقیق پاکی ازمواد مخدر کمک میکند..پاکی ازمواد مخدر=نکشیدن موادبرای روزشمار تولد هم میتونید ازاین برنامه استفاده کنیدسن  پاکی  از موادمخدرخود را محاسبه کنید و جشن بگیرید. هدف ما در  پاکی  باقی ماندن است.چگونه مواد را برای همیشه ترک کنیم.

این برنامه انگیزه شمارادر ترک کردن مواد مخدر افزایش داده وباعث اعتماد به نفس نسبتا خوبی برای درترک باقی ماندن به مخاطبین ارایه میدهد.

این برنامه برای دوستان درحال بهبودی که مرتب به جلسات میروند کارایی بسیاری دارد.این برنامه علاوه بر ترک وکمک به در ترک باقی ماندن گزینه هایی از قبیل هزینه هایی که بابت مواد روزانه میدادید را میتونید دراین برنامه وارد کنید تا با گذشت زمان ودر پاک ماندن حساب پولهای که الان دیگر نبایدبابت مواد بدهید دراین برنامه ذخیره کنید.وخود این نوعی مشوق برای شما خواهدبود.میتونید اهداف خودتون را داین برنامه ذخیره کنید تا با درامدی که امروز از مصرف مواد دیگر نباید پرداخت کنید با ان اهداف بزرگ وکوچک خود بررسید.اهدافی از قبیل(خریدماشین-خانه-کمک به دوستان بهبودی و..)دغدغه فراموش شدن سن پاکی به مرور زمان با بالارفتن پاکی از یکسال به بالا همیشه دربین اعضا وجود داشته ودارد.ما این مشکل را برای شما حل کردیم.با این برنامه میتونی دقیق تنظیم کنید در چه ساعت وچه تاریخی ترک کرده اید.وبقیه کار رابه برنامه بسپارید برنامه به طوراتوماتیک پاکی شمارا حفظ وذخیره میکند وهمیش دردسترستون هست.کاربااین برنامه بسیارراحت است.امیدوارم از این برنامه لذت ببرید.التماس دعا

logo-enamad logo-samandehi