7کتاب تعبیر خواب در یک برنامه

7کتاب تعبیر خواب در یک برنامه

نسخه ۱.۰.۰
هزار
نصب فعال
کتاب‌ها و مطبوعات
دسته
۵
مگابایت
حجم

تعبیر خواب امین برنامه آماده شده یکی از غنی ترین منابع در زمینه تعبیر خواب می باشد به این دلیل که یک تعبیر خواب جامع می باشد 


این برنامه شامل دسته بندی حروف می باشد و بسیار آسان میتوان با ابزار هایی که در برنامه ایجاد شده است کلمه مربوطه را یافته و تعابیر آن را مشاهده نمود 


 


با تعابیر اکثر بزرگان علم تعبیر 
تعبیر خواب امام صادق علیه السلام 
تعبیر خواب خالد بن علی بن محمد العنبری 
تعبیر خواب آنلی بیتون 
تعبیر خواب محمد ابن سیرین بصری جابر مغربی 
تعبیر خواب ابراهیم بن عبدالله کرمانی 
تعبیر خواب لوک اویتنهاو 
تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی


 

logo-enamad logo-samandehi