com.agah.edutvchannel

Category Finance
Active Installs 5,000+
Size 0 bytes
Version

Description

با استفاده از این نرم افزار با ویدئوهای رایگان، سرمایه گذاری در بورس را شروع کنید. 

این ویدئوها در نه فصل زیر طبقه بندی شده اند:

- فصل اول: ورود به بورس

- فصل دوم: اصول سرمایه گذاری در بورس

- فصل سوم: روانشناسی بازار

- فصل چهارم: تحلیل تکنیکال مقدماتی

- فصل پنجم: تحلیل تکنیکال پیشرفته

- فصل ششم: بازار خوانی

- فصل هفتم: الگوهای کندل استیک

- فصل هشتم: تحلیل بنیادی مقدماتی

- فصل نهم: تحلیل چارت صنایع